CGS Project

Sammanfattning av projektet

Projektets referenspunkt kommer att vara en onlineplattform på hög nivå som kan stödja lärarutbildning, även på distans och enkelt, för lärare som har utbildat sina kollegor. Denna plattform kommer att innehålla undervisningsprotokoll som kan användas på alla språk i projektet, samt ett område för spel och lärande för elever i tredje, fjärde och femte klasserna i grundskolan; den kommer också att ha ett särskilt utrymme för utbildning för lärare, videor av klassrumsaktiviteter, publikationer av forskning om effekterna av schack i skolor, förmågan att spåra de aktiviteter som utförs av lärare och ett protokoll för bedömning av de färdigheter som förvärvats av lärare.

Efter rättegången kommer erkännande av undervisnings- och träningsmodellen "Schack: ett spel som ska spridas i skolor" att begäras från Europeiska unionen via ECU. Detta kommer att tjäna som en stimulans för lärare från alla medlemsstater som genom att tillämpa modellen kan stödjas av ett formellt internationellt erkännande, vilket kan vara användbart för dem både yrkesmässigt och i relation till deras skola.

Sammanfattning av projektet

Huvudmål

Användning av schack som ett pedagogiskt verktyg Bedömning av effekten på barns kognitiva och relationella färdigheter Lärarutbildning (från grunden), för att överföra till dem de tekniska färdigheter som krävs för att skapa schacklektioner eller spel på ett gigantiskt schackbräde Lärarutbildning så att de kan förmedla de färdigheter de har fått, träna sina kollegor "i kaskad" Utvärdering av projektets inverkan på lärarnas professionalism Få erkännande av CGS undervisnings- och träningsmodell, från Europeiska unionen och genom ECU

Grundläggande undervisning

Spela på ett gigantiskt schackbräde (dagis och första och andra lågstadiet) i 15 timmar per läsår, under skoltid Traditionellt schack i klassen och på WEB, (klasser tredje eller fjärde eller femte klass) i 15 timmar per läsår, under skoltid

Modeller

  • Modell A - Psykomotricitet på ett gigantiskt schackbräde för dagis från (3 till 5 år)
  • Modell B - Psykomotricitet på ett gigantiskt schackbräde för grundskolan (från 5 till 7 år) med CASTLE-modellen
  • Modell C - Schack för grundskolan med CASTLE-modellen plus webben (tredje eller fjärde eller femte klass)
  • Modell D - Schack för grundskolan plus videor och webben (tredje eller fjärde eller femte klass - med inlärningskodningselement)