Modell B

Psykomotricitet på ett gigantiskt schackbräde för grundskolan med CASTLE-modellen

(från 5 till 7 år)

Detta resultat har tagits fram av CASTLE-projektet (Erasmus 2014/2017 Success Story), i samband med utvecklingen av kognitiva och psykomotoriska färdigheter hos första och andra klass primära elever. Det är verkligen en aktivitet som kan hjälpa lärare i hela deras pedagogiska uppgift, inte i sig föreslagen med det exklusiva syftet att lära sig schack.

Bland de många syftena med denna aktivitet, vi kan lyfta fram de som huvudsakligen kan vara en del av utbildningsbehoven i den åldersgruppen, som att göra det möjligt för barn att: bemästra lateralitet och lateralisering för att förbättra rum-tidsorganisationen, att känna till riktningarna (vertikalt fram och tillbaka; horisontellt vänster och höger, diagonal), att känna till och uppleva olika rytmer och att lära sig att samarbeta och respektera varandra genom lek.

Syftet med detta didaktiska protokoll är att göra de olika aktiviteterna, alla baserade på lekar, ackompanjerade av sagor, applicerbara i klassrummet av läraren som här kan hitta en text skriven på ett precist och mycket detaljerat sätt. För att öka förståelsen för uppförandet och målen för varje spel har varje aktivitet en illustrativ video inspelad live så att du kan förstå hur aktiviteten utfördes av en lärare i en experimentklass.

Läroplanen består av 15 lektioner bestående av 3/4 aktiviteter vardera, och varje lektion tar en timme att genomföra.