Modell C

Schack för grundskolan med CASTLE-modellen plus webben

(tredje eller fjärde eller femte klass)

Modellen C, skapad för 8/11-åriga elever, ger en detaljerad handbok de nödvändiga färdigheterna för lärare att lära sina elever de grundläggande reglerna för schackspelet, samtidigt som de använder lärplattform "Victor chess house" som ett externt stöd och samordnat med läroplanen.

Det är ett system som används i CASTLE-projektet, framgångsrikt.